festivals of the lanterns

“Without hesitation, we all lit up our lanterns. We went in turns, allowing out own thoughts to be read into the universe that is beyond our reach.”

A letter to Alfred, 

Çfarë ndjehsie është të kesh një engjëll afër teje në çdo hap që ti bën. Ta ndjesh prezencën e tyre shumë e më shumë. Ti je dashuria e parë për një vajzë (dhe do të mbetesh gjithmonë princi imi i parë) po ashtu dhe fjala e parë për të, por ama mbas gjithë këtyre viteve ajo ende e ka të veshtirë ta thotë fjalën ‘baba’. Edhe përse ti nuk je më me te në ketë botë të shtirur dhe të varfër, shpirti jotë është dhe do të jetë gjithmonë me te.

Being able to light the lantern for you has brought me closer to you, I felt your presence at every second, minute and hour I was there. There are no words in this universe to describe all the feelings that I kept enduring throughout the night. From the very moment the first lantern flew above my head and into the dark sky, my eyes lit up brighter than being in the middle of Times Square. There was a special kind of happiness seen through the eyes of thousands of people that were letting their lanterns hit the sky. I began to crave that experience. I immediately lit up my lantern making one wish. There were words written for you to read and understand how important you were as my father. I watched as the lantern left my hands and blended in with the night sky. For that moment, my heart felt full with you.

Të ndjeva ty babush, ti pra ishe aty pranë meje.

Signed; Lidia